Streekbelangen en Lokale politiek

Streekbelangen is als lokale partij niet gebonden aan landelijke partijpolitieke standpunten. Wij zijn onafhankelijk en baseren onze standpunten op wat naar onze overtuiging het beste is voor de gemeente. Landelijke thema’s vragen om landelijke oplossingen, maar lokale thema’s vragen om lokale oplossingen!

Streekbelangen acht het daarom van belang dat de inwoners van Stichtse Vecht in een gemeenteraad worden vertegenwoordigd door mensen die hun eerste belang leggen bij de ontwikkeling van en de leefbaarheid in de kernen van onze gemeente. In de gemeenteraad gaat Streekbelangen kritisch maar altijd respectvol om met mederaadsleden, ongeacht of ze in de coalitie of oppositie zitten.

Streekbelangen kan zich als lokale partij ongebonden en objectief opstellen en zich richten op de belangen van de inwoners van al onze twaalf kernen. Wij komen niet alleen op voor het belang van één specifieke kern. Het directe belang van alle inwoners van Stichtse Vecht staat voor ons centraal. Wij gaan voor inhoudelijk de beste keuzes en zijn wars van populisme. Wij zijn ons ervan bewust dat keuzes die ook goed zijn voor de langere termijn, soms pijn kunnen doen.

Ook tijdens de afgelopen periode na de herindeling heeft Streekbelangen zich constructief opgesteld en actief bijgedragen aan de uitvoering van het Coalitie- en Collegeprogramma. Mede door de grote inzet van de uit Streekbelangen voortkomende wethouder hebben wij ons sterk gemaakt voor een beter economisch klimaat. Meer aandacht voor de belangen van de ondernemers binnen Stichtse Vecht is daarvan onderdeel.

In 1993 opgericht als Breukelse partij (“Streekbelangen93”) is de partij in 2011 gefuseerd met de Loenense lokale partij “Streekbelangen/NigtevechtPlus”. Streekbelangen/NigtevechtPlus was van oorsprong de Loenense partij Streekbelangen die in 1966 werd opgericht en die in 1988 vlak voor de herindeling van Loenen en Nigtevecht Streekbelangen/NigtevechtPlus werd.
In 2013 heeft de Maarssense lokale partij “MaarssenNatuurlijk!” zich bij ons aangesloten waardoor Streekbelangen zich nu verzekerd weet van de kennis en kunde van vertegenwoordigers uit de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen.

Wij willen ons inzetten voor een zo prettig en zo veilig mogelijke woonomgeving, binnen de financiële mogelijkheden die onze gemeente heeft. Kleinschaligheid en invloed kunnen hebben op de eigen directe leefomgeving vinden wij belangrijk. Gemeentelijk beleid wordt gemaakt in samenspraak met de inwoner. De inwoner staat bij Streekbelangen centraal.

Lokaal wonen stichtse vecht

Advertenties