Buitengebieden

De buitengebieden, waaronder het Groene Hart verdienen grote zorg. Boeren zijn de landschapsbeheerders en moeten daartoe worden gefaciliteerd. Ook moeten zij hun bedrijf in stand kunnen houden. Zij zijn de belangrijkste factor voor een vitaal platteland waarin recreatie en toerisme zich kunnen ontplooien.

Regelgeving mag niet leiden tot praktisch onwerkbare situaties of economische schade. Juist de agrariër in onze gemeente dient met waardering en vanuit een servicegerichte houding door de gemeente tegemoet te worden getreden.

Gebiedsontwikkeling vindt in nauwe samenspraak met de agrariërs plaats. Alternatieve vormen van energieopwekking stimuleert en faciliteert de gemeente, denk bv aan biomassavergassing, zonnepanelen op staldaken etc.

De overlast door muskusratten en ganzen wordt zo effectief en diervriendelijk mogelijk bestreden.

Advertenties