Cultuur

Streekbelangen vindt dat de bezuinigingen op de cultuursubsidies de afgelopen jaren de grens heeft bereikt. Het instellen van een Cultuurraad wordt omarmd door Streekbelangen, want extra aandacht en investeringen in de cultuur juichen wij toe. Zo kan bv de cultuurraad ook het cultuur ondernemerschap van de instellingen zelf ondersteunen. Cultuur is ook dingen samen doen en van elkaar leren. Daarom verdienen onderdelen als kunsteducatie, buurthuizen, historische kringen, lokale muziek-, toneel- en theaterverenigingen en bibliotheken gemeentelijke steun als ze aan publieksverbreding en vernieuwing werken Wij staan dan ook terughoudend tegenover nieuwe bezuinigingen op cultuur, want het verenigingsleven stimuleert het verbinden van verschillende bevolkingsgroepen en het begrip en respect voor elkaar. Kunst en cultuur helpen ons om anders en ruimer te denken en elkaar beter te begrijpen.

Advertenties