Duurzaamheid

Duurzaamheid moet een werkwoord zijn in de zin van Durven, Denken en Doen. Niet een subsidie mag de aanleiding zijn voor duurzame activiteiten, maar de oprechte overtuiging van nut en noodzaak om de verantwoordelijkheid te nemen voor de generatie(s) na ons, maar dat mag ook zijn economische motieven. Want duurzaam is niet duur.

Duurzaam denken en doen is een levenshouding die verder gaat dan zorgvuldig omgaan met het milieu, de spaarzame grondstoffen en de verwerking van afvalstromen. Verduurzaming van woon- en werkomgeving gaat ook gepaard met een socialere en duurzame manier van omgang met je omgeving.

Duurzaamheid moet vooral ontwikkeld worden vanuit de samenleving, te beginnen met kleinschalige initiatieven waar burgers zelf de krachten bundelen.

(“Power to the people”). Dat is een trend die niet tegen te houden is. Duurzaamheid kan dat zelfs versnellen. De gemeente moet daarom waar mogelijk barrières verlagen en duurzame initiatieven stimuleren in wijken en buurten.

Wij willen alternatieve vormen van energie stimuleren, waarbij we vooral denken aan het aantrekkelijk maken van plaatsing van zonnepanelen. Hoewel we beseffen dat we voor de komende generaties reeds nu verschillende maatregelen moeten nemen, zijn we tegen het plaatsen van windmolens in of nabij woningen vanwege de hinder die deze molens meebrengen. Met goede maatregelen worden agrariërs energieleveranciers in plaats van energiegebruikers.

Het winnen van schaliegas zullen we alleen steunen als vaststaat dat dit risicoloos kan gebeuren.

Wij willen dat het aantal elektrische oplaadpunten voor fietsen en auto’s binnen Stichtse Vecht fors toeneemt. De gemeente dient voor parkeerplaatsen voor deelauto’s te zorgen.

Advertenties