Organisatie

Streekbelangen is voorstander van een zo klein mogelijke gemeentelijke flexibele organisatie. Effectieve samenwerking met andere gemeenten zal wat ons betreft worden gestimuleerd.  Wat Streekbelangen betreft, mag dit echter geen voorschot op een eventuele herindeling zijn.

In de komende periode zullen we ernaar streven ook op het gebied van  sociale zekerheid, ruimtelijke ordening, welzijn en financiën onze krachten te bundelen met die van andere gemeenten als er efficiency voordelen te behalen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan recreatie en de veranderingen in het sociale domein, maar ook aan het efficiënt uitvoeren van gemeentelijke diensten (ICT, belastingheffing, intergemeentelijke kenniscentra e.d.).

Wij vinden een klantgerichte gemeentelijke organisatie belangrijk. Er is een 1-loket functie, zodat niemand van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Voor inwoners die niet naar de gemeente kunnen komen, willen wij dat de gemeente naar haar inwoner toe gaat.

Advertenties