Ouderen

Ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Bovendien zal als gevolg van de transitie AWBZ het aantal zelfstandig wonende ouderen dat afhankelijk is van hulp en zorg, sterk toenemen.

Streekbelangen is van mening dat de gemeente een actieve rol moet spelen bij het faciliteren van op senioren gerichte voorzieningen.

Wij denken hierbij aan:

  • Adequate huisvesting: Levensloopbestendig bouwen maar ook noodzakelijke aanpassingen aan de bestaande woning.
  • Veiligheid: meer preventie
  • Toegankelijke hulp en zorg op wijk- of dorpsniveau.
  • Aandacht voor mobiliteit en in het bijzonder de rolstoel toegankelijkheid
  • Aandacht voor eenzaamheids- en armoedebestrijding
  • Voorkomen van wachtlijsten bij dagopvang en dagverzorging
  • Aandacht voor de financiële consequenties inzake het scheiden van zorg en wonen
  • Niet het aanbod van voorzieningen is maatgevend, maar de vraag van het individu.

Dienstverlening aan ouderen moet jaarlijks worden geëvalueerd.

Streekbelangen stelt voor de oprichting van een Adviescommissie voor het Ouderenbeleid. Seniorenraad, WMO-raad, Centrale Cliëntenraden, Kerken en Vakbonden moeten een gezamenlijke prominente rol krijgen bij de beleidsvoorbereiding van het Ouderenbeleid. Zonder advies van de Adviescommissie kan de Raad geen behandeling starten/besluit nemen. De Adviescommissie zal gevraagd maar ook ongevraagd kunnen adviseren. Daarop moet goed en tijdig worden ingespeeld, juist ook door participatie van deze doelgroep in het mede richting geven van maatregelen door de gemeente op dit gebied.

Advertenties