Recreatie

De drie kernen die de gemeente Stichtse Vecht omvat, zijn uitermate aantrekkelijk om te recreëren. Streekbelangen wil de dagrecreatie  stimuleren door de aanleg van nog meer fiets-, loop- en ruiterpaden en het plaatsen van bankjes langs wandelpaden. Bestaande recreatiegebieden beter uitnutten en in bepaalde gebieden legalisatie stimuleren van de tijdelijke bewoning in permanente bewoning.

Initiatieven voor verblijfsmogelijkheden in het buitengebied (bijvoorbeeld mini campings, Bed & Breakfastfaciliteiten, kleinschalige horeca voor de recreant) zullen door ons ondersteund worden.

Wij zijn van mening dat er samen met andere Vecht- en Groene Hartgemeenten meer bekendheid moet worden gegeven aan de recreatiemogelijkheden die onze streek biedt.

Advertenties