Sociale zekerheid, werkgelegenheid en gezondheidszorg

Een goed minimabeleid, de eigen verantwoordelijkheid van de mensen en maximale inzet van WSW-ers en Pauwbedrijven in de samenleving willen wij maximaal ondersteunen!

De brochure Minima/WMO-regelingen dient breed verspreid te worden en in ieder geval rechtstreeks aan de doelgroep worden toegezonden en huisbezoeken aan pensioengerechtigden dient te worden geïntensiveerd.

Benader uitkeringsgerechtigden actief voor vrijwilligerswerk, zo komen ze ook uit gemakkelijker uit hun sociaal isolement.

Advertenties