Veiligheid en leefbaarheid

Stichtse Vecht is een waterrijke gemeente. Streekbelangen vindt het belangrijk dat alle kinderen in deze omgeving kunnen zwemmen. Daarom vinden wij dat alle kinderen tenminste het A-diploma moeten kunnen halen. Indien dit voor gezinnen financieel niet mogelijk is, moet de gemeente hierin voorzien. Leefbaarheid in alle kernen moet goed worden geregeld zodat er in iedere kern voorzieningen zijn om te bewegen (speelplaatsen). Overloop voor gezinnen uit Amsterdam en Utrecht. Terugloop bevolking opvangen, niet alleen door te bouwen maar juist ook door het wonen in onze gemeente aantrekkelijk te maken voor gezinnen. In dit opzicht moet de gemeente zich commerciëler opstellen, bv door goed reclame te maken voor onze hoogwaardige woonomgeving.

Jaarlijkse  klus- en opruimdagen in de wijk of kern moeten worden gestimuleerd.

Kleine kernen moeten hun bestaansrecht behouden door een goed voorzieningenniveau. Wat een goed voorzieningenniveau is, kan per kern verschillen.

Advertenties