Verkeer en Openbaar vervoer

Verkeersveiligheid is voor Streekbelangen een speerpunt van haar programma. Daarom willen we o.a. veilige schoolroutes, rotondes in plaats van gevaarlijke kruisingen en tevens snelheideperkende maatregelen in de woonwijken die daarom vragen. Wegen en fietspaden worden doelmatig verlicht.

Omdat bereikbaarheid van bijvoorbeeld zorginstellingen, het gemeentekantoor en de NS stations belangrijk is, willen we dat de gemeente alternatieve vormen van openbaar vervoer stimuleert, faciliteert en ondersteunt. Hiermee zal ook de bereikbaarheid van ziekenhuizen in de regio aanzienlijk gediend zijn voor hen die zelf geen auto hebben. De vergrijzing en daarmee samenhangende mobiliteitsbeperkingen nemen immers toe. Vrijwilligers kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het vraagafhankelijk vervoer (denk aan buurt-, school- of belbussen). Vanuit de gemeente moet dit geïnitieerd en ondersteund worden.

Vanuit Maarssen moet het station Amsterdam C.S. zonder overstappen bereikt kunnen worden.

De Vecht kan benut worden voor personen- en vrachtvervoer tussen de kernen van Stichtse Vecht. Daarmee wordt ook het gemeentekantoor beter bereikbaar.

Een extra brug over de Vecht zal de verkeersdruk in Breukelen, waaronder het bestemmingsverkeer naar Nyenrode, aanzienlijk ontlasten.

De overlast van de Noordelijke Randweg die langs wijken in Maarssen loopt mag niet toenemen ten gevolge van het beleid van de gemeente Utrecht en de Provincie.

Omdat de lokale economie zoveel als mogelijk bevorderd moet worden, zijn wij tegen betaald parkeren in de winkelgebieden.

Advertenties