Vrijwillgers

Vrijwilligers zijn de ruggengraat van de samenleving op allerlei terrein. Denk aan sportverenigingen, dorpshuizen, verzorgingshuizen, bibliotheken etc. Zij verdienen respect en – waar nodig – ondersteuning.

Zij dienen voorbereid te worden op hun nieuwe rol binnen de wijk, eventueel door middel van scholing.

Mantelzorgers verdienen extra aandacht en ondersteuning vanuit de gemeente, ook met het oog op de terugtredende zorgtaken van de Rijksoverheid waardoor er steeds meer een beroep op hen zal worden gedaan. Faciliteer een platform voor hulpzoekenden (databank) die zich kunnen melden en waar mantelzorgers hun ervaringen delen.

Advertenties