Wijkgericht werken

Streekbelangen is een sterk voorstander van kleinschaligheid en de menselijke maat. Ons uitgangspunt is daarom ‘doen wat in de kern of wijk kan en doe alleen op gemeentelijk niveau wat moet’. Maatwerk is belangrijk, ga uit van wat burgers kunnen. Denk vanuit het probleem van de burgers en niet vanuit geldstromen. De fase van kernenbeleid maken is voorbij, nu gaan we doen. Wij vinden dat de daarmee vrijkomende gelden ter beschikking moeten komen van wijk-/dorpsraden. Omdat kleinschaligheid en het elkaar kennen belangrijk is, krijgen de wijk-/dorpsraden meer bevoegdheden over de inrichting van de eigen leefomgeving. Geef de wijk- en dorpscomités daarom eigen verantwoordelijkheid, gekoppeld aan eigen budget.

Advertenties